Výdavky na reklamné predmety

Výdavky na reklamné predmety

Výdavky na reklamné predmety môžu byť daňovým výdavkom ovplyvňujúcim základ dane daňovníka ak sa jedná o reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur bez DPH za jeden predmet. Zákon nestanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo ochrannou...