Od 1.1.2018 nie je verejne zdravotne poistená fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EU a ak:

  1. vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti má nižšiu ako je najmenej určená suma osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
  2. vykonáva v SR funkciu konateľa v spol. s r.o., vedúceho organizačnej zložky, činnosť člena štatutárneho orgánu, člena dozornej a správnej rady alebo činnosť spoločníka v s.r.o., komandistu v k.s. či člena družstva a to bez ohľadu na výšku príjmu.

Uvedené ustanovenie § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. sa v praxi týka osôb, u ktorých neexistuje iný dôvod pre vznik verejného zdravotného poistenia v SR (napr. nie sú osoby samostatne zárobkovo činné, študenti z iného štátu EU atď.).

Pozor aj na zmeny počas roka! V priebehu zamestnania môže dôjsť k zmene platových podmienok, napr. bude dohodnutá nižšia mzda ako zmluvne dohodnutá (neodpracovanie niektorých dní z dôvodu napr. PN, materské).

Viac informácií a aj modelové príklady nájdete v Usmernení Ministerstva zdravotníctva SR k vzniku účasti na verejnom zdravotnom poistení tu.